Oferta educativă extrașcolară

  • excursii
  • vizite la diferite instituții
  • organizare de expoziții cu diferite evenimente
  • participare la concursuri județene, naționale si internationale

 

beneficiari:

  • elevi cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special-integrat;
  • părinţi sau aparţinători legali ai elevilor;
  • personalul angajat în şcolile integratoare sau în alte instituţii care funcţionează în domeniul educaţiei speciale;
  • membrii ai comunităţii locale. 

Noutăţi:

Procedura operationala COVID

Măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu [...]
detalii

Concurs pentru postul de ingrijitor de curatenie

CSEI Viseu de Sus organizează concurs pentru postul de îngrijitor de curățenie.Detalii puteti găsi în fisierul pdf sau [...]
detalii

Legislație Învățământ Special

Legea educatiei nationale nr1/2011 cu modificarile si actualizarile ulterioare ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea [...]
detalii

Oferta de servicii educaţionale

Oferta educaţională şi terapeutică a şcolii se adresează în principal copiilor/elevilor/tinerilor cu deficienţă mintală [...]
detalii

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Vișeu de Sus
© 2021 - toate drepturile rezervate