Prezentare Școală

Centrul Şcolar de Educatie Incluzivă aşezat în inima oraşului Vişeu de Sus, în Maramureşul istoric, este o instituție de învățământ special și special – integrat, care asigură servicii educaționale și terapeutice elevilor cu cerințe educative speciale de pe raza oraşului Vişeu de Sus și din localitățile limitrofe acestuia, la nivel de grădiniţă, învăţământ primar, gimnazial si liceal filiera tehnologica - ciclul inferior în vederea integrării lor şcolare și socio-profesionale optime, conform principiului egalizării șanselor și al educației pentru toți.


De la înfiinţare şi până astăzi a purtat diverse denumiri. Aşadar, la 1 martie 1967, la propunerea unui delegat al M.E.I. a luat fiinţă această şcoală sub denumirea de Şcoala Ajutătoare Vişeu de Sus. S-au deschis cursurile cu 2 clase ( I şi II) totalizând 24 de elevi la sfârşitul anului şcolar 1966-1967.

Clădirea a aparţinut Bisericii Catolice, a fost trecută la învăţământ în anul 1948. În localul şcolii au mai funcţionat, în perioada 1948 - 1967, Consiliul raional al pionerilor, o grădiniţă de copii, un curs sanitar pentru surori de ocrotire şi câteva clase ale unei şcoli generale. Localul se compunea din şapte săli de clasă obişnuite, cinci camere mai mici şi o mică dependinţă ce servea ca locuinţa pentru femeia de serviciu.

De-a lungul anilor sarcinile de şcolarizare, viziunea şi misiunea şcolii s-au schimbat, astfel că de la două clase în anul înfiinţării şcolii, s-a ajuns să şcolarizăm tot mai mulţi elevi cu CES. În anul 1980- existau 13 clase de elevi iar începând cu anul 1997 şcoala funcţionează cu 14 clase.

Școala: str. 22 Decembrie, nr.30, Vișeu de Sus, Maramureș
Internat: str. Libertății, nr.6 (în apropierea școlii), Vișeu de Sus, Maramureș

 

Noutăţi:

Anunt concurs post vacant profesor itinerant si sprijin

CSEI Viseu de Sus organizează concurs pentru postul de profesor itinerant si de prijin. Detalii găsiți în documentele de mai [...]
detalii

Anunt concurs Itinerant

CSEI Viseu de Sus organizează concurs pentru postul de profesor itinerant si de prijin. Detalii găsiți în documentele de mai [...]
detalii

Anunt Concurs pentru postul de Șofer transport elevi

CSEI Viseu de Sus organizează concurs pentru postul de Șofer transport elevi. Detalii găsiți în documentele de mai [...]
detalii

Legislație Învățământ Special

Legea educatiei nationale nr1/2011 cu modificarile si actualizarile ulterioare ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea [...]
detalii

Oferta de servicii educaţionale

Oferta educaţională şi terapeutică a şcolii se adresează în principal copiilor/elevilor/tinerilor cu deficienţă mintală [...]
detalii

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Vișeu de Sus
© 2023 - toate drepturile rezervate