Domeniul și calificările profesionale

Domeniile și calificările profesionale oferite de instituția noastră sunt:

 

- prelucrarea lemnului: tâmplar universal, tapițer

- construcții si instalații publice: zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

- alimentație publica si turism: ospătar,vânzator în unitati de alimentatie publică

- industrie alimentara: brutar, patiser, preparator produse făinoase

Noutăţi:

Anunt concurs posturi vacante: muncitor fochist, îngrijitor curățenie, șofer

CSEI Viseu de Sus organizează concurs pentru următoarele posturi: muncitor fochist, îngrijitor curățenie, șofer. Detalii [...]
detalii

Legislație Învățământ Special

Legea educatiei nationale nr1/2011 cu modificarile si actualizarile ulterioare ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea [...]
detalii

Oferta de servicii educaţionale

Oferta educaţională şi terapeutică a şcolii se adresează în principal copiilor/elevilor/tinerilor cu deficienţă mintală [...]
detalii

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Vișeu de Sus
© 2024 - toate drepturile rezervate