Viziune, misiune, scop educațional

VIZIUNEA ŞCOLII

Înzestrarea elevilor/tinerilor cu competenţe, deprinderi şi abilităţi atât pentru câştigarea unei independenţe personale cât şi pentru realizarea obligaţiilor socio-profesionale în concordanţă cu cerinţele pieţii muncii din România.

MISIUNEA ŞCOLII

Cunoaşterea clară a trăsăturilor şi calităţilor individuale ale elevilor în vederea promovării culturii, strategiei şi practicii educaţionale din învăţământul special, având ca scop formarea şi dezvoltarea personalităţii autonome şi creative a copilului, care să permită integrarea lui în societate.

SCOPUL EDUCAŢIONAL

„Educaţia pentru toţi” este conceptul care stă la baza unei noi abordări în educaţia copiilor cu CES pentru a răspunde dezideratului „o societate pentru toţi”.

Noutăţi:

Procedura operationala COVID

Măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu [...]
detalii

Concurs pentru postul de ingrijitor de curatenie

CSEI Viseu de Sus organizează concurs pentru postul de îngrijitor de curățenie.Detalii puteti găsi în fisierul pdf sau [...]
detalii

Legislație Învățământ Special

Legea educatiei nationale nr1/2011 cu modificarile si actualizarile ulterioare ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea [...]
detalii

Oferta de servicii educaţionale

Oferta educaţională şi terapeutică a şcolii se adresează în principal copiilor/elevilor/tinerilor cu deficienţă mintală [...]
detalii

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Vișeu de Sus
© 2021 - toate drepturile rezervate