Oferta de servicii educaţionale

Oferta educaţională şi terapeutică a şcolii se adresează în principal copiilor/elevilor/tinerilor cu deficienţă mintală moderata si usoara, deficiente mintale grave, severe si profunde precum şi celor cu deficienţe asociate. Ea este individualizată şi adaptată în funcţie de potenţialul psihointelectual şi psihofizic al copiilor. Elevii cu deficiente grave, severe si profunde beneficiază de intervenţii prin programe de tip personalizat, în baza unui curriculum adaptat, rezultat în urma unei evaluări complexe realizate de către o echipă multidisciplinară (C.I.E.C.).

Şcoala reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie al tuturor copiilor cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul special, cât şi în învăţământul de masă oferind următoarele servicii:

 • depistare precoce şi intervenţie timpurie;
 • testare şi consiliere psihologică, orientare şcolară şi profesională;
 • informare şi consiliere pentru părinţi;
 • informare şi consiliere a cadrelor didactice din şcolile de masă;
 • educaţie specializată, în concordanţă cu tipul şi gradul deficienţei;
 • terapii specifice şi de compensare ( logopedie, kinetoterapie, educaţie psihomotrică, artterapie, ergoterapie, meloterapie);
 • terapie educaţională complexă şi integrată (terapie cognitivă, terapie ocupaţională, ludoterapie, formarea autonomiei personale , socializare);
 • realizează şi aplică planuri de servicii personalizate şi programe de intervenţie personalizate;
 • realizează impreuna cu cadrele didactice din învăţământul de masă adaptări curriculare pentru elevii cu C.E.S. integraţi;
 • asigură asistenţă psihoeducaţională prin cadre didactice de sprijin;
 • asigură asistenţă psihoeducaţională la domiciliu copiilor nedeplasabili;
 • promovează învăţământul incluziv;
 • sprijină integrarea în comunitate a elevilor cu C.E.S.;
 • asistenţă socială şi educationala pentru elevii cu C.E.S. si familiile acestora;
 • asistenţă medicală şi medicină preventivă.

 

 

Noutăţi:

Anunt concurs post vacant profesor itinerant si sprijin

CSEI Viseu de Sus organizează concurs pentru postul de profesor itinerant si de prijin. Detalii găsiți în documentele de mai [...]
detalii

Anunt concurs Itinerant

CSEI Viseu de Sus organizează concurs pentru postul de profesor itinerant si de prijin. Detalii găsiți în documentele de mai [...]
detalii

Anunt Concurs pentru postul de Șofer transport elevi

CSEI Viseu de Sus organizează concurs pentru postul de Șofer transport elevi. Detalii găsiți în documentele de mai [...]
detalii

Legislație Învățământ Special

Legea educatiei nationale nr1/2011 cu modificarile si actualizarile ulterioare ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea [...]
detalii

Oferta de servicii educaţionale

Oferta educaţională şi terapeutică a şcolii se adresează în principal copiilor/elevilor/tinerilor cu deficienţă mintală [...]
detalii

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Vișeu de Sus
© 2023 - toate drepturile rezervate