Oferta educativă extrașcolară

  • excursii
  • vizite la diferite instituții
  • organizare de expoziții cu diferite evenimente
  • participare la concursuri județene, naționale si internationale

 

beneficiari:

  • elevi cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special-integrat;
  • părinţi sau aparţinători legali ai elevilor;
  • personalul angajat în şcolile integratoare sau în alte instituţii care funcţionează în domeniul educaţiei speciale;
  • membrii ai comunităţii locale. 

Noutăţi:

Anunt concurs posturi vacante: muncitor fochist, îngrijitor curățenie

CSEI Viseu de Sus organizează concurs pentru următoarele posturi: muncitor fochist, îngrijitor curățenie. Detalii găsiți [...]
detalii

Legislație Învățământ Special

Legea educatiei nationale nr1/2011 cu modificarile si actualizarile ulterioare ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea [...]
detalii

Oferta de servicii educaţionale

Oferta educaţională şi terapeutică a şcolii se adresează în principal copiilor/elevilor/tinerilor cu deficienţă mintală [...]
detalii

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Vișeu de Sus
© 2024 - toate drepturile rezervate